September 2019
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
September 1, 2019

9:30 am: Sunday School

9:30 am: Sunday School

10:30 am: Worship Service

10:30 am: Worship Service
September 2, 2019

7:00 pm: Junior Clubs

7:00 pm: Junior Clubs
September 3, 2019 September 4, 2019 September 5, 2019 September 6, 2019 September 7, 2019
September 8, 2019

9:30 am: Sunday School

9:30 am: Sunday School

10:30 am: Worship Service

10:30 am: Worship Service

6:00 pm: Sunday Evening Service

6:00 pm: Sunday Evening Service
September 9, 2019 September 10, 2019 September 11, 2019 September 12, 2019 September 13, 2019 September 14, 2019
September 15, 2019

9:30 am: Sunday School

9:30 am: Sunday School

10:30 am: Worship Service

10:30 am: Worship Service
September 16, 2019 September 17, 2019 September 18, 2019

7:00 pm: Prayer Meeting

7:00 pm: Prayer Meeting
September 19, 2019 September 20, 2019 September 21, 2019
September 22, 2019

9:30 am: Sunday School

9:30 am: Sunday School

10:30 am: Worship Service

10:30 am: Worship Service
September 23, 2019 September 24, 2019 September 25, 2019 September 26, 2019 September 27, 2019 September 28, 2019
September 29, 2019

9:30 am: Sunday School

9:30 am: Sunday School

10:30 am: Worship Service

10:30 am: Worship Service
September 30, 2019 October 1, 2019 October 2, 2019 October 3, 2019 October 4, 2019 October 5, 2019

Return to calendar